MineClub - Hosting

Terms of Service

Terms of Service

0. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto webové stránky provozuje společnost MineClub, přičemž pojmy „my“, „nás“ a „náš“ označují MineClub. MineClub nabízí tento web, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných z tohoto webu vám, uživateli, pod podmínkou vašeho přijetí všech zde uvedených podmínek, zásad a upozornění.

Navštěvováním našich webových stránek a / nebo nákupem od nás se účastníte naší „Služby“ a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami („Terms of Service“, „Podmínky“ nebo „Terms“), včetně těchto dalších podmínek a zásad zde uvedené a / nebo dostupné prostřednictvím hypertextového odkazu. Tyto podmínky služby se vztahují na všechny uživatele webu, mimo jiné včetně uživatelů, kteří jsou prohlížeči, prodejci, zákazníky, obchodníky a / nebo přispěvateli obsahu.

Používáním naších služeb, odesíláním objednávky / podpory či samotnou aktivitou zde na webu či na jiném webu hostovaném MineClub.eu souhlasíte s Privacy Policy

Před přístupem nebo používáním našich webových stránek si prosím pečlivě přečtěte tyto Podmínky služby. Přístupem nebo používáním kterékoli části webu souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami služby. Pokud nesouhlasíte se všemi zde uvedenými podmínkami, nebudete mít přístup na webové stránky ani nebudete moci využívat žádné služby. Pokud jsou tyto podmínky služby považovány za nabídku, přijetí je výslovně omezeno na tyto podmínky služby.

Na všechny nové funkce nebo nástroje přidané do aktuálního obchodu se rovněž vztahují podmínky služby. Nejnovější verzi podmínek služby si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, změnit nebo nahradit kteroukoli část těchto podmínek služby zveřejněním aktualizací nebo změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny této stránky. Vaše pokračující používání nebo přístup na web po zveřejnění jakýchkoli změn představuje přijetí těchto změn.

Vyhrazujeme si právo na ukončení služeb bez upozornění a vydání daného obsahu server ( Složky serveru, logy atd. ).

Vyhrazujeme si právo na smazání účtu při ukončení služby.

1. POUŽÍVANÍ SLUŽEB

Souhlasem s těmito podmínkami služby prohlašujete, že jste plnoletí, či že Váš zákoný zástupce dal výslovný souhlas s užíváním našich služeb.

ID Serveru slouží jako heslo či autorizační klíč k serveru. Pomocí tohoto klíče se dá server přes podporu ovládat ( Reinstalovat, smazat, dát přístup atd. ). Nikomu toto ID nesdělujte. V opačném případě nesete za následky odpovědnost vy.

Naše produkty nesmíte používat k žádným nezákonným nebo neautorizovaným účelům, ani nesmíte při používání Služby porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (mimo jiné včetně zákonů o autorských právech).

Vyhrazujeme si právo na plnou kontrolu serverů ( Úpravy FileManageru, náhled do konzole atd. ) bez udání důvodu

Nesmíte nahrávat žádne pluginy s BackDoory či viry ani žádný cracknutý obsah.

Porušení nebo porušení kterékoli z podmínek bude mít za následek okamžité ukončení služeb.

2. OBECNÉ PODMÍNKY

Vyhrazujeme si právo kdykoli z jakéhokoli důvodu ukončit službu komukoliv, či ji neposkytnout vůbec.

Berete na vědomí, že váš obsah může být přenášen nezašifrovaný.

Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, nebo zneužívat jakoukoliv část Služby.

Nadpisy použité v těchto podmínkách služby jsou uvedeny pouze pro orientaci a nebudou tyto podmínky omezovat ani jinak ovlivňovat.

Máte povinnost si své heslo po svém prvním přihlášení změnit. Pokud si necháte defaultní, berete za veškeré následky pnou zodpovědnost

3. PŘESNOST A ÚPLNOST TĚCHTO PODMÍNEK

Nejsme zodpovědní, pokud informace zpřístupněné na tomto webu nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiály na tomto webu jsou poskytovány pouze pro obecné informace a neměly by se na ně spoléhat ani je používat jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo včasnějšími zdroji informací. Jakékoli spoléhání se na materiál na tomto webu je na vaše vlastní riziko.

Tato stránka může obsahovat určité historické informace. Historické informace nutně nejsou aktuální a jsou poskytovány pouze pro informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit obsah tohoto webu, ale nemáme žádnou povinnost aktualizovat jakékoli informace na našem webu. Souhlasíte s tím, že je vaší odpovědností sledovat změny na našich stránkách.

Vyhrazujeme si právo na změnu těchto podmínek bez upozorění a důvodu. Taktéž na jiné úpravy či na odebrání některého z bodů.

4. NEAKTIVITA SERVERŮ

Vyhrazujeme si právo na okamžité ukončení naších služeb uživatelům, co vlastní server s následujícím: 1) CPU bez hráčů online na daném serveru přesahuje 30%. 2) Server záměrně zatěžuje hosting. 3) Na Server se déle jak 3 dny nepřipojil ani jeden hráč. 4) Pokud server nespustíte do 24 hodin od založení serveru. 5) Server je offline více jak 24 hodin.

5. OBJEDNÁVKA A PODPORA

Vyhrazujeme si právo na nevyřízení objednávky či podpory bez udání důvodu.

V případě spamu ( Odeslání více jak 1 objednávky za 1 týden / Odeslání více jak 1 podpory za 4 hodiny ) si vyhrazujeme právo na ukončení služeb či na zablokování odesílatele.